Na momentu ku tin kasnan ku ta bai findishi, lo por mira e informashon serka kua Notario bo mester ta.

Na e momentu aki NO tin kas na Findishi.