Fundashon Kas Popular ta un kompania dinámiko i sólido, determiná pa kumpli ku su meta esta:

    • Suministrá bibienda adekuá na individuo, famia i gruponan.
    • Ofresé servisio i produkto diversifiká relatá na alohamentu.
    • Kontribuí na halsa kalidat di bida den barionan di Kòrsou.